Disclaimer

Deze website is van International Card Services B.V. te Diemen (ICS), ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33200596.

Wanneer geldt deze disclaimer?

Als u de website gebruikt, geldt deze disclaimer. Lees deze disclaimer aandachtig voordat u de website gebruikt.

Wijzigingen

Wij mogen deze disclaimer op elk moment wijzigen. De meest recente versie vindt u op deze website.

Voor Nederland

De informatie op deze website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Op deze website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Eigendom van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van ICS. U mag die informatie voor privédoelen gebruiken, zoals een werkstuk of privé weblog. U moet dan wel vermelden dat u de informatie heeft gevonden op de website van ICS. Ook mag u de informatie dan niet wijzigen. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Hyperlinks

Linken naar deze website mag alleen als altijd duidelijk is dat deze website van ICS is. Er mag niet de indruk worden gewekt dat de website van iemand anders is.

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Bereikbaarheid website

Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Wij zijn niet aansprakelijk als de website tijdelijk niet bereikbaar is.

Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij geven echter geen enkele garantie en zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken of als derden misbruik of onrechtmatig gebruik maken van de website.

We proberen er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Informatie, geen advies

De informatie die wij op deze website aanbieden is algemene informatie en niet bedoeld als advies aan u persoonlijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van informatie op de website.

 

Diemen, april 2016